نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

ولوج روح در جنین موضوعی است که احکام شرعی متعددی به آن تعلق گرفته است. برخی از این احکام، جنبه مالی و کیفری نیز دارد. در قانون مجازات اسلامی نیز تعلق دیه کامل به اسقاط جنین، منوط به ولوج روح در جنین شده است(ماده 716) چنانکه برای محاسبه دیه اعضای جنین یا دیه صدمات وارد شده بر جنین نیز ولوج روح، معیار قرار گرفته است (ماده 720). در اسقاط‌های درمانی نیز فقیهان اسقاط جنین را بعد از ولوج روح اجازه نمی‌دهند. از این جهت تعیین دقیق زمان ولوج روح از منابع فقهی اهمیت دارد. در قرآن کریم مراحل رشد جنین وصف شده است (المؤمنون: 12، 13 و14 و الحج: 5) در روایات نیز اطلاعاتی درباره زمان ولوج روح وجود دارد. قول منتسب به مشهور فقیهان فریقین این است که روح در چهارماهگی در جنین حلول می‌کند اما فرضیه این مقاله این است که در تعیین زمان ولوج روح، به دو دلیل نمی‌توان به گزارشهای جنین‌شناسان اعتماد کرد و از منظر ادله‌ی شرعی نیز زمان حلول روح، پنج‌ماهگی است و این دیدگاه با زبان آیات و روایات تناسب دارد.

کلیدواژه‌ها