اهداف

اهداف انجمن به شرح ذیل می‌باشد:

1. تعمیق و توسعه مباحث تخصصی فقه و حقوق اسلامی

2. تقویت و گسترش نظریه‌پردازی، پرسش‌گری، آزاداندیشی، نقد و مناظره مبتنی بر آموزه‌های اسلامی.

3. ارتقاء شأن و منزلت علمی و معنوی پژوهشگران و استادان.

4. بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های تخصصی موجود.

5. تقویت ارتباط میان عالمان برجسته و فضلای حوزه.

6. صیانت از سنت حوزوی در عرصه فقه و حقوق اسلامی

7. شناسایی استعدادها و ذخایز حوزه.

انجمن به منظور دستیابی به اهداف مذكور وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

1. ارائه برنامه‌های راهبردی.

2. نیازسنجی علمی در زمینه فقه و حقوق اسلامی

3. تشكیل نشست‌ها و همایش‌های علمی.

4. افزایش سطح دانش و مهارت اعضای انجمن از راه‌های مختلف.

5. تجلیل از پژوهشگران و استادان در زمینه فعالیت انجمن.

6. انتشار كتب و نشریات علمی.

7. همكاری با انجمن‌ها و مراكز علمی حوزوی و دانشگاهی در داخل و خارج از كشور.

8. همكاری با نهادهای اجرایی حوزوی و غیر حوزوی در راستای اهداف و وظایف انجمن.

9. زمینه‌سازی برای هماهنگی مراكز علمی با یكدیگر.

10. همكاری با حوزه‌های علمیه.

وظایف و امتیازات اعضا

هر یك از اعضا پیوسته و وابسته سالانه مبلغی را كه میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد و به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند كرد.

تبصره: پرداخت حق عضویت، هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌كند.

هر یك از اعضا در انجام طرح‌های علمی و استفاده از سایر امكانات و مزایای انجمن نسبت به غیر اعضاء حق تقدم دارد.

اعضای وابسته و افتخاری از حق رای در مجمع عمومی، عضویت در كمیته‌های تخصصی و انتخاب شدن در هر یك از اركان انجمن برخوردار نمی‌باشند.

تبصره: عضویت اعضای افتخاری و وابسته در كمیته‌های تخصصی منوط به موافقت هیئت‌مدیره می‌باشند.

عضویت اعضای انجمن در یكی از موارد زیر خاتمه می‏یابد:

1. استعفای كتبی مورد پذیرش هیأت مدیره؛

2. فوت؛

3. از دست دادن یكی از شرایط لازم برای عضویت یا عدم ایفای وظایف به تشخیص هیأت مدیره.