دوفصلنامه شماره 7 قرآن، فقه وحقوق اسلامی

عنوان نشريه: قرآن، فقه و حقوق اسلامي

درجه علمی: علمی پژوهشی

زبان اصلی: فارسی

زبان دوم: انگلیسی، عربی

صاحب امتياز: انجمن فقه و حقوق اسلامي حوزه علميه

مديرمسئول: ابوالقاسم عليدوست

سردبير: احمد حاجي ده آبادي

مدیر اجرايی: معصوم شبانی

تارگاه: www.sijl.ir

تلفن: 32905765 (025)

نشانی: قم، بلوار جمهوري اسلامي، كوچه 2، ساختمان انجمن هاي علمي حوزه

نوع نشريه: دو فصلنامه

تلفن تماس انجمن فقه و حقوق جهت هماهنگی دریافت دوفصلنامه و ...

02532905765 دفتر انجمن فقه وحقوق اسلامی

09359839228 دبیر انجمن فقه وحقوق اسلامی (معصوم شبانی)

فایلهای ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon 00 Jeld.pdf333.01 کیلوبایت
PDF icon 01 Shekanjeh.pdf793.92 کیلوبایت
PDF icon 02 Keifiat Tahrim Khamr.pdf703.68 کیلوبایت
PDF icon 03 Chand Hamsari.pdf741.99 کیلوبایت
PDF icon 04 Karbast Ghaedeh.pdf676.87 کیلوبایت
PDF icon 05 Adelleh Qurani E'tebar.pdf704.97 کیلوبایت
PDF icon 06 Barrasi Delalat Ayeh 70.pdf663.43 کیلوبایت
PDF icon 07 Arabic.pdf304.01 کیلوبایت
PDF icon 08 Latin.pdf613.97 کیلوبایت
PDF icon File Kolli 07.pdf4.16 مگابایت