دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی (شماره یک1)

رونمایی از اولین شماره دوفصلنامه انجمن فقه و حقوق اسلامی
مراسم رونمایی از اولین شماره دوفصلنامه علمی انجمن فقه وحقوق اسلامی حوزه با سخنرانی آیت الله العظمی نوری همدانی(مدظله العالی) در تاریخ 6/12/93 ساعت 19 در دفتر معظم له واقع در قم، صفاییه(خیابان شهدا)،ک 28، پ120برگزار می شود تلفن تماس انجمن فقه و حقوق جهت هماهنگی
02532905765 دفتر انجمن فقه وحقوق اسلامی
09359839228 دبیر انجمن فقه وحقوق اسلامی (معصوم شبانی)