دکتر جلال الدين قياسی

فایلهای ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon نگاهی به سیاست تسامح صفر.pdf186.64 کیلوبایت
PDF icon نقش امارات قانونی در حقوق کیفری.pdf274.61 کیلوبایت
PDF icon معاونت در جرم از دیدگاه فقه اسلام.pdf341.31 کیلوبایت
PDF icon مدیریت_دانش_حقوقی_در_پلیس-_.pdf543.13 کیلوبایت
PDF icon قتل ناشی از سرایت بررسی فقهی حقوقی.pdf265.15 کیلوبایت
PDF icon ضرورت بازنگری در قانون مجازات اسلامی.pdf336.01 کیلوبایت
PDF icon سیاست جنایی تسامح صفر.pdf186.64 کیلوبایت
PDF icon حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری.pdf328.24 کیلوبایت
PDF icon -حدود اختيارات قاضي در مراجعه به منابع فقهي در امور كيفري.pdf.pdf411.85 کیلوبایت
PDF icon حجيت عمومات قانون با وجود مخصص شرعی .pdf195.54 کیلوبایت
PDF icon چالشهاي انديشة ناتوانسازي گزينشي بزهكاران.pdf259.58 کیلوبایت
PDF icon تسبیب در اضطرار.pdf246.88 کیلوبایت
PDF icon تساوی سبب و مباشر در حالت تقصیر طرفین.pdf352.4 کیلوبایت
PDF icon تحصیل متقلبانه خدمات.pdf262.26 کیلوبایت
PDF icon بررسي وحدت يا تعدد جرم در حالت تعدد .pdf1.09 مگابایت
PDF icon بررسی تعویق صدور حکم در لایحه قانون مجازات اسلامی.pdf329.1 کیلوبایت
PDF icon بار اثبات دلیل در عوامل مساعد به نفع متهم از دیدگاه فقیهان.pdf323.71 کیلوبایت
PDF icon اصول سهولت و مدارا در سیاست جنائی اسلام.pdf305.57 کیلوبایت