نشست علمی افساد فی الارض به مثابه جرم حدی

مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی با همکاری انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه نشست علمی مشترکی با موضوع «افساد فی الارض به مثابه جرم حدی» برگزار میکند.
زمان: پنج شنبه 96/11/19 ساعت: 9/30 تا 12
مکان:قم، ابتدای بلوار جمهوری، درب جمهوری مدرسه معصومیه، سمت راست نگهبانی، سالن همایش
اریه دهندگان: جناب آقایان دکتر محسن برهانی و دکتر حسینعلی بای
داور علمی: حضرت آیت الله علیدوست
دبیر علمی جلسه: جناب آقای دکتر احمد حاجی ده آبادی