نشست علمی بازخوانی فقه سنتی در مواجهه با رخدادهای روز

انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه با همکاری مدرسه فقهی امام باقر (علیه السلام) نشست علمی مشترکی با موضوع «بازخوانی فقه سنتی در مواجهه با رخدادهای روز» برگزار میکند.
زمان: چهارشنبه 96/12/16 ساعت: 19
مکان:قم، خیابان صفائیه، کوچه 19، انتهای کوچه سمت راست، مدرسه فقهی امام باقر (علیه اسلام)
سخنران: حضرت آیت الله سید مصطفی محقق داماد