نشست علمی گفتگوهای علمی با موضوع فلسفه فقه و فقه های مضاف (گفتگوی دوم:فقه و مقاصدشریعت)

نشست علمی گفتگوهای علمی با موضوع فلسفه فقه و فقه های مضاف (گفتگوی دوم:فقه و مقاصدشریعت) با ارائه آیت الله علیدوست و با حضور جمعی از فضلا و اساتید حوزه برگزار میشود
زمان: سه شنبه97/10/11ساعت18
مکان: بلوارجمهوری، ک2، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمنهای علمی، سالن همایش