همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری انجمن فقه وحقوق اسلامی و مراکز علمی حوزه و دانشگاه (همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته) را برگزار ميکند
محورهای همايش:
1 . مسائل فلسفی و کلامی
2 . مسائل فقهی
3 . مسائل حقوقی
4 . مسائل سیاسی، افتصادی و اجتماعی
5 . مسائل علمی و فناوری
مهلت ارسال و ثبت نام: 1395/11/20
زمان برگزاری همایش: 1395/12/7