کرسی ترویجی «جایگاه ولایت امر و امامت امت و آثار مترتب بر آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»

انجمن فقه و حقوق اسلامی با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی، پردیس فارابی دانشگاه تهران با موضوع «جایگاه ولایت امر و امامت امت و آثار مترتب بر آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» برگزار میکند.
ارایه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و عضو پیوسته انجمن فقه وحقوق اسلامی حوزه
ناقدین: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد ارسطا استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران و عضو هیأت مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه و دکتر علی مشهدی دانشیار گروه حقوق دانشگاه قم
مدیرجلسه: دکتر سید احمد حبیب نژاد مدیر گروه حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران و عضو پیوسته انجمن فقه وحقوق اسلامی حوزه
زمان: دوشنبه 96/12/14 ساعت 14 الی 16
مکان: قم، پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌ساختمان مرکزی، سالن شهید مطهری

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه کننده این کرسی در نظر دارد با تأمل در چرایی استفاده از واژه «ولایت امر و امامت امت» و آثار مترتب بر آن در حقوق اساسی ایران که یکی از بایسته های پژوهشی است که به ندرت مورد توجه حقوقدانان و اندیشمندان فقه سیاسی قرار گرفته است به تبیین و تحلیل علمی و کالبد شکافی این موضوع مهم حقوق اساسی ایران بپردازد.