کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی

انجمن فقه و حقوق اسلامی، با همکاری مراکز علمی حوزه و دانشگاه کنگره بین المللی مشترکی با موضوع « کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی» را در تاریخ 3 و 4 آبان 96 در برج میلاد تهران برگزار میکند
کارگاه های آموزشی جانبی: حقوق بانکی ، حقوق شهروندی، حقوق پیمان، حقوق اداری و حقوق اقتصادی و ...