پ

ر

ش

م

  • میرخلیلی، سید محمود بزه‌پوشی در سیاست کیفری اسلام با تأکید بر آموزه‌های قرآنی [دوره 13، شماره 13، 1399، صفحه 27-54]

ن

  • نعیمی، اشکان تأملی در شاخص‌های فقه قرآنی دکتر صادقی تهرانی [دوره 13، شماره 13، 1399، صفحه 7-26]

ه