نشانی قم ـ بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، ساختمان انجمن‌های علمی حوزه
 تلفن و دورنگار 32905765 - 025
 پایگاه الکترونیکی www.sijl.ir
 پست الکترونیکی anjomanfl@yahoo.com

فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image