نویسندگان

1 دانشـیـار پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه (mh.hekmatnia@yahoo.com).

2 استادیار دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی (h.hmnd.f@gmail.com).

چکیده

در میان منابع استنباط احکام اسلامی، قرآن به دلیل مصونیت و قطعی‌الصدور‌بودن، نسبت به منابع دیگر نقش محوری و پُراهمیت‌تری دارد و در آن  علاوه بر توجه به مباحث گوناگون اعتقادی، عبادی، اخلاقی و سیاسی، به مباحث حقوقی نیز توجه ویژه شده است؛ از جمله مبحث مسئولیت مدنی مد نظر قرار گرفته است. در میان مباحث گوناگون مسئولیت مدنی که در قرآن اشاره شده است، آیاتی از این کتاب به ارائه چند مبنا و دلیل در حوزه مسئولیت می‌پردازد که ممنوعیت ظلم، ممنوعیت ضرررساندن به دیگران، ممنوعیت تصرف باطل در مال دیگران و لزوم احترام به حقوق جسمی، مالی و معنوی افراد را می‌توان به عنوان مبانی قرآنی مسئولیت مدنی برشمرد.

کلیدواژه‌ها