نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد حوزه و دانشگاه (mon953@yahoo.com). استادیار دانشگاه آیت‌الله بروجردی بروجرد (doctor_zahedi@yahoo.com). دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول‌الدین قم/ نویسنده مسئول (tasnim545@gmail.com).

چکیده

قوانین اسلام در عین مطابقت با فطرت و برخورداری از دقت و حکمت در وضع، ساده و انعطاف‌پذیرند تا مخاطب را در شرایط و حالات جدید پیش‌آمده از دشواری و تنگنایی رها سازند و او را یاری رسانند. باوجوداین عده‌ای می‌کوشند اسلام را خشن، ایستا و بی‌اعتنا به هرگونه تغییر و تحول نشان دهند. هدف پژوهش حاضر این است که گونه‌های مختلف انعطاف‌پذیری را در احکام و قوانین قرآن کریم استخراج و شرایطی را که سبب تغییر حکم اولیه شده است، بیان کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد حکم الهی در هیچ شرایطی تعطیل‌پذیر نیست، ولی ممکن است به‌دلایل گوناگون و حسب شرایط پیش‌آمده تخفیف یابد یا به غیر خود تغییر کند و حتی بسته به توانِ مکلف، حق انتخاب یک عمل از میان چندین عمل به او داده شده، یا به‌تناسب اقدام طرف مقابل، به مخاطب اجازه عکس‌العمل مناسب‌تری داده شود.

کلیدواژه‌ها