نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادتمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه

2 عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی العالمیة و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم/ نویسنده مسئول

چکیده

«ولوج روح در جنین» موضوعی است که احکام شرعی متعددی به آن تعلق گرفته است. برخی از این احکام، جنبه مالی و کیفری دارد. در مادّه 716 قانون مجازات اسلامی تعلّق دیه کامل به اسقاط جنین، منوط به ولوج روح در جنین شده است؛ چنان‌که در مادّه 720 برای محاسبه دیه اعضای جنین یا دیه صدمات واردشده بر جنین نیز ولوج روح، معیار قرار گرفته است. در اسقاط‌‌درمانی، فقیهان اسقاط جنین را پس از ولوج روح اجازه نمی‌دهند؛ ازاین‌رو تعیین دقیق زمان ولوج روح از منابع فقهی اهمیت دارد. در آیاتی از سوره مؤمنون و حج، مراحل رشد جنین وصف شده است. در روایات نیز اطلاعاتی درباره زمان ولوج روح وجود دارد. قول منتسب به مشهور فقیهان فریقین این است که روح در چهارماهگی در جنین حلول می‌کند، ولی فرضیه مقاله حاضر این است که در تعیین زمان ولوج روح، به دو دلیل نمی‌توان به گزارش‌های جنین‌شناسان اعتماد کرد. ازمنظر ادله‌ شرعی نیز زمان حلول روح، پنج‌ماهگی است و این دیدگاه با زبان آیات و روایات تناسب دارد

کلیدواژه‌ها