نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (amir.ghanavi@gmail.com).

چکیده

 در تحلیل آیات خمر، آنچه تاکنون بیشتر توجه شده، چگونگی تشریع حرمت خمر و بررسی آن از منظر آیات‌الأحکام بوده است؛ ولی بررسی دوباره این آیات به مثابه طرحی چندمرحله‌ای در علاج مشکل ابتلای به خمر، تحقیق متفاوتی است که این مقاله گامی در جهت انجام آن می‌باشد.
مهم­ترین نتیجه این بررسی کوتاه، نشان‌دادن ظرافت­هایی است که قرآن در جهت ایجاد درگیری ذهنی، تغییر در نگاه و تحول در احساس به خرج داده، گام‌به‌گام زمینه را برای رسیدن مخاطبان به لزوم تحریم و برخورد شدید فراهم کرده است

کلیدواژه‌ها