نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی و سطح چهار حوزه علمیه و عضو هیئت علمی پژوهشکده حج و زیارت (اsmamoosavi@gmail.com).

چکیده

درمیان تمامی اموری که  گروه‌های تکفیری برای خود مصادره کردند، هیچ‌یک به‌اندازه جهاد اهمیت ندارد؛ زیرا ازیک‌سو جریان‌های تکفیری با کمک قرائت وارونه از جهاد، حملات خود را به مسلمانان توجیه می‌کنند و ازسوی دیگر اسلام ستیزان، عملکرد تکفیریان را به اسلام و مسلمانان نسبت می‌دهند و بسترهای اسلام هراسی و اسلام ستیزی را فراهم می‌کنند. در مدت سه قرن گذشته، قرائت‌های وارونه از جهاد، آسیب‌های جبران ناپذیری به جهان اسلام وارد کرده، خون بی گناهان بسیاری را بر زمین ریخته است. در تحقیق پیش رو، با نگاهی مقایسه‌ای به جهاد، نخست به نگاه قرآن درباره جهاد و نزاع میان مسلمانان و سپس به قرائت‌های گوناگون از این آموزه مقدس اشاره خواهد شد که در دوران معاصر بیشتر شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها