نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (y_moqaddam@yahoo.com).

چکیده

در قرائات متعددی که برای قرآن کریم نقل شده است، برخی کلمات قرآن به صور گوناگون دیده می‌شود به‌گونه‌ای که حکم مستنبط از قرآن بر اساس هر قرائت، متفاوت از قرائت دیگر است. این نکته بحث حجیّت و عدم حجیّت قرائات را مطرح کرده است. آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی اعتقاد به تواتر و عدم تواتر قرائات را مبنای حجیّت و عدم حجیّت استناد حکم شرعی به قرائات می‌داند. مقاله حاضر به تبیین نظر و ادله ایشان بر عدم تواتر قرائات می‌پردازد. درنهایت با استفاده از مجموع دیدگاه‌های ایشان و با ضمیمه‌کردن دیدگاه قاریان مبنی بر اینکه قرائات نباید با یکدیگر تعارض داشته باشند، به دیدگاه استاد مبنی بر اینکه قرآنیت هر کلامی متوقف بر تواتر است و تواتر غیر از تصحیح سند، نقشی در رفع تعارض محتوای قرائات ندارد، نتیجه می‌گیرد که اگر به‌فرض درموردی تعارض حاصل شد، ناچار از اِعمال قواعد تعارض درباره قرائات خواهیم بود و مجالی برای ادعای حجیّت قرائات و جواز استناد حکم شرعی به آنها باقی نمی‌ماند.

کلیدواژه‌ها