نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی جامعةالمصطفی العالمیه و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم (mhshakoori11@gmail.com). هیئت علمی جامعةالمصطفی العالمیه و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم/ نویسنده مسئول (r.aghaei52@yahoo.com).

چکیده

یکی از نقدهایی که به نظام فقهی ـ حقوقی اسلام می‌شود، توصیه قرآن کریم به زدن زنان درصورت خودداری از فرمانبری همسران است. منتقدان می‌گویند: تجویز زدن زنان ازسوی قرآن با کرامت آنان سازگار نیست و این حکم می‌تواند زمینه‌ساز خشونت خانوادگی یا تشدید آن شود. زدن زن نه‌تنها در او تأثیر نداشته بلکه موجب نفرت‌انگیزی و عامل مضاعفی برای سرکشی او می‌شود. ضمن اینکه مردی که زنش را می‌زند و او را مجبور به همخوابگی می‌کند از این آمیزش اجباری سودی نمی‌برد. در این نوشتار ضمن ارائه تبیین جامع و تازه‌ای از بعد فقهی این مسئله، به تحلیل و توضیح اهم حکمت‌ها در این راهبرد قرآنی و راهکار تربیتی آن می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها